bericht van FORAD(repeaterbeheer PI3GRN)>> Wilt u ons helpen met een bijdrage in de kosten dan kan dat door iets over te maken op bankrekening: NL94RABO 0302842063 t.a.v. H.H.J. Karst, vermeld indien mogelijk a.u.b. uw call of luisternummer. Alvast bedankt namens alle gebruikers.

 

Bron: FORAD, en pronkjewailronde@ziggo.nl